10 januari 2014

10. Kolla! Här är en bok som jag tycker är snygg


Jag hade ett ärende att uträtta nere i arkivet på jobbet igår. Att gå in dit är som att förflyttas i tiden, man ser alltid något jättegammalt, fascinerande och ofta vackert.

På ett bord vid ingången låg den här boken, samfällda drätselkammarens protokoll från 1957.
Drätselkammare var (före 1971) namnet på styrelsen i en stad. Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige och hade till uppgift att förvalta stadens finanser och fastigheter samt att handa vissa andra ekonomiska ärenden.
Efter kommunreformen 1971 ersattes drätselkammaren av kommunstyrelsen. Drätselkammare var onekligen ett mer lattjo ord.

Några steg längre bort i arkivet föll blicken på det här:


Ett gäng böcker med tidningsurklipp om rasbiologi, rashygien, människans uppkomst och mycket mer. En del av urklippen var daterade på 20-talet. Overkligt, fascinerande och vackert. Papper som är så gammalt att man knappt vågar ta i det. Jag har aldrig bläddrat så försiktigt i en bok förut.


Herman Lundborg var docent i rasbiologi vid den här tiden. Han skrev bland annat det populärvetenskapliga verket Rasbiologi och rashygien (1914).
Docent Lundborgs teorier om att 
den svenska rasen degenereras och att det fanns mindervärdigt rasmaterial i befolkningen som aktivt måste bekämpas resulterade i tvångssteriliseringar och inrättandet av Statens institut för rasbiologi. Definitivt inte något av det finaste Sverige har åstadkommit, men sådan var tiden...


Notera bildtexten, där man gör skillnad på "norrbottenslapp" och "en präktig typ" från mälarbygden. Återigen drabbades jag av en overklighetskänsla. Detta är ju inte ens särskilt länge sedan...

1 kommentar: